Veistokone Oy yleiset toimitusehdot


YLEISTÄ VERKKOKAUPASTA

Verkkokaupan toiminnasta vastaa Veistokone Oy, Y-tunnus 2141880-1.

 

TILAAMINEN

Tilaaminen tai ostaminen on mahdollista ilman rekisteröitymistä tai rekisteröitymällä.  Asiakkaan rekisteröidyttyä, hänellä on käytössä käyttäjätunnus ja salasana, joita hän voi jatkossa käyttää mm. tilaamiseen ja omien asiakasetujen käyttämiseen. Asiakas sitoutuu säilyttämään ja käyttämään tunnuksiaan siten, että ulkopuoliset eivät saa tunnuksia haltuunsa.  Minimi kertatilaus on 30 euroa sis. alv

  • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
  • Veistokone-fi asiakasrekisteri on luottamuksellinen ja yritys sitoutuu olemaan luovuttamatta tietoja kolmansille osapuolille, ellei laki tai asetukset toisin määrää.
  • Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hintaan sisältyvät verot, toimituskulut, mahdollinen pientoimituslisä sekä tilatut tuotteet.
  • Sovellamme kaupankäynnissä yleisiä myynti- ja takuuehtoja. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä kulloinkin voimassa oleviin tilaus- ja toimitusehtoihin.
  • Veistokone Oy verkkokaupan vastuu tuotteen saatavuudesta rajoittuu aina kaupan purkamiseen ja mahdollisesti etukäteen maksettujen rahojen palauttamiseen.
  • Kaikki tuotteet myydään sellaisina kuin ne ovat. Tutustu huolellisesti tuotteen tuoteselosteeseen verkkosivuillamme.

 

HINNAT JA ARVONLISÄVERO

Hinnat ilmoitetaan euroissa ja ilmoitetaan arvonlisäverollisina. Myyjä varaa itselleen oikeuden pidättäytyä toimittamasta tuotetta hinnoitteluvirhetapauksessa. Myyjä varaa oikeuden muuttaa verkkokaupassa mainittuja hinnaston hintoja.

 

TUOTTEIDEN TIEDOT

Pyrimme pitämään tuotteiden tiedot ajantasaisina ja virheettöminä mutta emme vastaa niiden oikeellisuudesta. Tuoteselosteissa, kuvissa ja piirustuksissa esitetyt tiedot on annettu sitoumuksetta. Vain tarjousdokumenteissa viitatut tekniset tiedot ovat sitovia.

 

OMISTUSOIKEUS

Kaikki tuotteet ovat myyjän omaisuutta kunnes tuotteet on maksettu kokonaisuudessaan.

 

TOIMITUSAIKA

Toimitusaika on varastotuotteille noin 1-6 arkipäivää, tilaustuotteille noin 2 - 30 arkipäivää. Pääsääntöisesti kaikki tuotteet toimitetaan nopealla aikataululla. Saat tiedon tilaamasi tuotteen toimitusajasta tilausvahvistuksen yhteydessä. Mikäli tuotteen toimitus viivästyy, pyrimme ilmoittamaan siitä heti tiedon saatuamme.

Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa (kauppalaki 27 §).

VÄLILLISET VAHINGOT

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappioita, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. 

YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimainen este. Osapuolet vapautuvat sopimusvelvoitteistaan, mikäli sopimusvelvoitteiden täyttäminen estyy niin sanotun ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lakko, sota, luonnonkatastrofi, sähkönjakelun keskeytyminen, vallankumous tai muu näihin rinnastettava tapahtuma.

 

TOIMITUKSEN VASTAANOTTAMINEN

Tavaran vaurioituessa kuljetuksen aikana niin, että se on ulkoisesti havaittavissa, on vastaanottajan tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa (varauma rahtikirjaan).

Muussa tapauksessa reklamaatio on tehtävä kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa vastaanottamisesta tai tavaran tilaa koskevasta tarkastuksesta, jonka rahdinkuljettaja ja vastaanottaja ovat yhdessä suorittaneet. Pakkausmateriaali on säilytettävä jotta rahdinkuljettaja voi tarkistaa pakkauksessa olevat mahdolliset jäljet tai vauriot. Vauriosta ja pakkausmateriaaleista on otettava kuvia, joissa näkyy vauriokohdat.

Vauriota ei korvata jos reklamaatio myöhästyy.

 

VAIHTO- JA PALAUTUSOIKEUS

Tehty kauppa on sitova eikä myyjällä ole velvollisuutta hyväksyä palautusta, ellei siitä ole erikseen sovittu. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat otetaan takaisin ja hyvitetään ainoastaan sillä ehdolla, että myyjä on hyväksynyt palautuksen. Tällainen tavara voidaan ottaa takaisin ainoastaan, mikäli se on alkuperäispakkauksessa ja -kunnossa.

Tuotteilla on 14 vuorokauden palautusoikeus ostopäivästä alkaen. Ennen tuotteen palautusta tai takuuhuoltoon lähettämistä, ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse, niin tarkistamme palautusoikeuden tai takuun ja annamme palautusohjeet. Huomioithan, että pelkkä tavaran palauttaminen, tai paketin noutamatta jättäminen ilman erillistä ilmoitusta, ei mene palautusoikeuden piiriin. Palautuslomake

Peruutuksissa kauppasumma palautetaan Asiakkaalle vähennettynä palautuksen rahtikulut hänen pankkitililleen muutaman pankkipäivän kuluessa. Myyjä ei vastaa palautuksesta aiheutuneista kuluista. 

Tuotteiden tulee olla käyttämättömiä ja alkuperäisessä pakkauksessa. Pakkaukseen ei saa kirjoittaa, merkitä tai liimata mitään ylimääräisiä teippejä ja tarroja, mukaan lukien matkahuollon tia postin lähetystarroja. Suosittelemme lähettämään palautuksen samassa pakkauksessa jossa se on tullutkin tai käyttämään muuta laatikkoa/muovikelmua. Palautuksen mukana tulee olla kuitti.

Rahat palautetaan aina samaan paikkaan josta ne ovat saapuneet. Mikäli järjestelmä kuitenkin vaatii erikseen tilinumeron on se hyvä olla kirjoitettuna esimerkiksi kuitin reunalle etukäteen. Mikäli palautuksessa ei ole toimittu ohjeiden mukaisesti ja tuote ei ole myyntikelpoinen, rahojen palautusta ei tulla tekemään. Asiakas voi tämän jälkeen noutaa tuotteen kuukauden sisällä toimipisteestämme tai vastaavasti voimme lähettää tuotteen takaisin, mikäli toimituskulut maksetaan. Mikäli tuotetta ei haeta tai toimituskuluja ei makseta kuukauden sisällä, tullaan tuote hävittämään.

 

TUOTETAKUU

Kaikilla tuotteilla on yhden (1) vuoden takuu, ellei tuotteen kohdalla toisin mainita. Takuu koskee materiaali- ja valmistusvikoja. Takuu ei koske normaalia käytöstä johtuvaa kulumista, tai epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuvaa rikkoutumista. Takuun saadakseen on kyettävä esittämään tosite ostosta. Tositteeksi kelpaa tilausvahvistus, lasku, kuitti tai muu dokumentti, joka osoittaa, että tuote on ostettu meiltä. Takuu ei ole voimassa jos tuote on mennyt vientiin.

 

TAKUUSEEN SISÄLTYVÄ TYÖ

Takuun perusteella suoritetaan veloituksetta takuun aikana todetun ja sen piiriin kuuluvan vian korjaus normaalina työaikana laitteen Myyjän huolto-korjaamossa, laitteen Myyjän  valtuuttamassa huolto-liikkeessä tai muussa laitteen Myyjän osoittamassa paikassa.

 

TAKUUKORJAUKSEN TOIMITUSEHTO

Laitteen Myyjä ja Asiakas sopivat erikseen takuukorjauksen toimitusehdosta. Mikäli tästä ei ole sovittu, on se vapaasti laitteen Myyjän tai valtuutetun huoltoliikkeen varastossa ilman kuljetuspakkausta. Jos korjaus on sovittu suoritettavaksi muualla kuin laitteen Myyjän tai valtuutetun huoltoliikkeen huoltokorjaamossa, veloitetaan kaikki takuuseen kuulumattomat kustannukset, kuten matka- ja odotustunnit, päivärahat, matkakulut sekä laitteen irrotus ja uudelleenasennustyöstä aiheutuneet kulut, laitteen Myyjän voimassa olevan huolto- ja korjaustöiden veloitushinnaston mukaan.

Takuun perusteella vaihdetut alkuperäiset osat jäävät laitteen Myyjän omaisuudeksi.

 

TAKUUKORJAUKSEN EDELLYTYKSET

Takuukorjauksen edellytyksenä on, että

  • vaurio on tapahtunut normaaliksi katsottavissa käyttöolosuhteissa,
  • valmistajan ja laitteen myyjän antamia asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettu,
  • laitetta huollettaessa tai korjattaessa on käytetty alkuperäisvaraosia ja -tarvikkeita,
  • takuukorjausvaatimuksen esittää laitteen tilaaja tai tämän edustaja,

tilaaja tai tämän edustaja toimittaa laitteen huoltokorjaamoon viipymättä vian tultua todetuksi ja vastaa laitteen kunnosta siihen saakka, kun se on luovutettu korjattavaksi. Luovutettaessa tulee antaa selvitys, josta ilmenee toimituspäivä, tilausviitteet, vian yksilöinti sekä kuvaus laitteen käyttöolosuhteista.

Mikäli todetaan, ettei asiakkaan ilmoittama vika tai virhe kuuluu takuun piiriin, laitteen Myyjällä on oikeus veloittaa vian tai virheen etsimisestä ja paikallistamisesta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Aiheettomasti Veistokoneen rahtisopimuksilla takuuhuoltoon lähetetyt tuotteet, joiden toiminnassa emme havaitse vikaa, veloitamme myös rahdin asiakkaalta.


KORJATUN TUOTTEEN TAKUU

Takuun perusteella korjatun laitteen takuu jatkuu alkuperäisen takuuajan loppuun. 

 

VARAOSIEN TILAAMINEN

Asiakkaan tulee ilmoittaa tarvittavan varaosan numero ja osan nimi. Varaosanumerot ja kuvaukset löytyvät koneen mukana toimitetusta käyttöohjeesta. Koneen tyyppi ja malli tulee ilmoittaa varaosatilausten yhteydessä.
Koneen tai laitteen varaosatilauksissa asiakkaan tulee ilmoittaa laitteen valmistusnumero ja valmistusvuosi. Nämä tiedot löytyvät koneen tyyppikilvestä.

Varaosatilaukset ja kyselyt voi lähettää osoitteeseen huolto@veistokone.fi

 

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Myyjän ja Asiakkaan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaisee lopullisesti yksi välimies Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.