Veistokone Oy verkkokauppa


YLEISTÄ VERKKOKAUPASTA

Verkkokaupan toiminnasta vastaa Veistokone Oy, Y-tunnus 2141880-1. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yrityksille.

 

TILAAMINEN

Tilaaminen tai ostaminen on mahdollista ilman rekisteröitymistä tai rekisteröitymällä.  Asiakkaan rekisteröidyttyä, hänellä on käytössä käyttäjätunnus ja salasana, joita hän voi jatkossa käyttää mm. tilaamiseen ja omien asiakasetujen käyttämiseen. Asiakas sitoutuu säilyttämään ja käyttämään tunnuksiaan siten, että ulkopuoliset eivät saa tunnuksia haltuunsa.  Minimi kertatilaus on 30 euroa sis. alv

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Veistokone-fi asiakasrekisteri on luottamuksellinen ja yritys sitoutuu olemaan luovuttamatta tietoja kolmansille osapuolille, ellei laki tai asetukset toisin määrää.

Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hintaan sisältyvät verot, toimituskulut, mahdollinen pientoimituslisä sekä tilatut tuotteet.

Sovellamme kaupankäynnissä yleisiä myynti- ja takuuehtoja. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä kulloinkin voimassa oleviin tilaus- ja toimitusehtoihin.

Veistokone-fi verkkokaupan vastuu tuotteen saatavuudesta rajoittuu aina kaupan purkamiseen ja mahdollisesti etukäteen maksettujen rahojen palauttamiseen.

Kaikki tuotteet myydään sellaisina kuin ne ovat. Tutustu huolellisesti tuotteen tuoteselosteeseen verkkosivuillamme.

 

HINNAT JA ARVONLISÄVERO

Hinnat ilmoitetaan euroissa ja ilmoitetaan arvonlisäverollisina. Myyjä varaa itselleen oikeuden pidättäytyä toimittamasta tuotetta hinnoitteluvirhetapauksessa. Myyjä varaa oikeuden muuttaa verkkokaupassa mainittuja hinnaston hintoja.

 

TUOTTEIDEN TIEDOT

Pyrimme pitämään tuotteiden tiedot ajantasaisina ja virheettöminä mutta emme vastaa niiden oikeellisuudesta. Tuoteselosteissa, kuvissa ja piirustuksissa esitetyt tiedot on annettu sitoumuksetta. Vain tarjousdokumenteissa viitatut tekniset tiedot ovat sitovia.

 

OMISTUSOIKEUS

Kaikki tuotteet ovat myyjän omaisuutta kunnes tuotteet on maksettu kokonaisuudessaan.

 

TOIMITUSAIKA

Toimitusaika on varastotuotteille noin 1-6 arkipäivää, tilaustuotteille noin 2 - 30 arkipäivää. Pääsääntöisesti kaikki tuotteet toimitetaan nopealla aikataululla. Saat tiedon tilaamasi tuotteen toimitusajasta tilausvahvistuksen yhteydessä. Mikäli tuotteen toimitus viivästyy, pyrimme ilmoittamaan siitä heti tiedon saatuamme.

Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa (kauppalaki 27 §).

 

VÄLILLISET VAHINGOT

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappioita, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. 

YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimainen este. Osapuolet vapautuvat sopimusvelvoitteistaan, mikäli sopimusvelvoitteiden täyttäminen estyy niin sanotun ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lakko, sota, luonnonkatastrofi, sähkönjakelun keskeytyminen, vallankumous tai muu näihin rinnastettava tapahtuma.

 

TOIMITUKSEN VASTAANOTTAMINEN

Tavaran vaurioituessa kuljetuksen aikana niin, että se on ulkoisesti havaittavissa, on vastaanottajan tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa (varauma rahtikirjaan).

Muussa tapauksessa reklamaatio on tehtävä kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa vastaanottamisesta tai tavaran tilaa koskevasta tarkastuksesta, jonka rahdinkuljettaja ja vastaanottaja ovat yhdessä suorittaneet. Pakkausmateriaali on säilytettävä jotta rahdinkuljettaja voi tarkistaa pakkauksessa olevat mahdolliset jäljet tai vauriot. Vauriosta ja pakkausmateriaaleista on otettava kuvia, joissa näkyy vauriokohdat.

Vauriota ei korvata jos reklamaatio myöhästyy.

 

VAIHTO- JA PALAUTUSOIKEUS

Veistokone-fi verkkokaupan reilut pelisäännöt noudattavat kuluttajaviraston verkkokauppaohjetta. Kuluttaja-asiakkaana Teillä on 14 päivän täydellinen vaihto- ja palautusoikeus tilaamillenne tuotteille. Palautettaessa tuotteen tulee olla käyttämätön ja alkuperäisen paketin mieluiten avaamaton. Peruuttamisaikana asiakkaalla on oikeus tutustua tuotteeseen ja kokeilla sitä samaan tapaan kuin hän voisi tehdä ostaessaan tavaran liikkeestä. Hän ei voi kuitenkaan ottaa tavaraa käyttöön.

Kun haluat palauttaa tuotteen / tuotteet, niin ota yhteyttä ensin meihin joko puhelimella tai sähköpostilla.

Tuotteelle ei myönnetä palautusoikeutta, jos se on erityisesti ostajan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu. Ehto ei koske esimerkiksi jälkitoimituksiin liittyviä tilauksia, jotka eivät sisällä asiakkaan erityistoiveesta hankittuja yksittäisiä tuotteita.

Emme ole vastuussa siitä, että asiakas epähuomiossa tilaa väärän tuotteen. Sellaisessakin tapauksessa pyrimme kuitenkin löytämään tilanteeseen tyydyttävän ratkaisun ja pyydämme ottamaan yhteyttä meihin.

Peruutuksissa kauppasumma palautetaan asiakkaalle vähennettynä palautuksen rahtikulut hänen pankkitililleen muutaman pankkipäivän kuluessa. Myyjä ei vastaa palautuksesta aiheutuneista kuluista.

Palautusoikeus ei koske yritysasiakkaita.

 

TUOTETAKUU

Tuotteillamme on yhden (1) vuoden takuu, ellei tuotteen kohdalla toisin mainita. Takuu koskee materiaali- ja valmistusvikoja. Takuu ei koske normaalia käytöstä johtuvaa kulumista, tai epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuvaa rikkoutumista. Takuun saadakseen on kyettävä esittämään tosite ostosta. Tositteeksi kelpaa tilausvahvistus, lasku, kuitti tai muu dokumentti, joka osoittaa, että tuote on ostettu meiltä. Takuu ei ole voimassa jos tuote on mennyt vientiin.

 

TAKUUSEEN SISÄLTYVÄ TYÖ

Takuun perusteella suoritetaan veloituksetta takuun aikana todetun ja sen piiriin kuuluvan vian korjaus normaalina työaikana laitteen Myyjän huolto-korjaamossa, laitteen Myyjän  valtuuttamassa huolto-liikkeessä tai muussa laitteen Myyjän osoittamassa paikassa.

 

TAKUUKORJAUKSEN TOIMITUSEHTO

Laitteen Myyjä ja Asiakas sopivat erikseen takuukorjauksen toimitusehdosta. Mikäli tästä ei ole sovittu, on se vapaasti laitteen Myyjän tai valtuutetun huoltoliikkeen varastossa ilman kuljetuspakkausta. Jos korjaus on sovittu suoritettavaksi muualla kuin laitteen Myyjän tai valtuutetun huoltoliikkeen huoltokorjaamossa, veloitetaan kaikki takuuseen kuulumattomat kustannukset, kuten matka- ja odotustunnit, päivärahat, matkakulut sekä laitteen irrotus ja uudelleenasennustyöstä aiheutuneet kulut, laitteen Myyjän voimassa olevan huolto- ja korjaustöiden veloitushinnaston mukaan.

Takuun perusteella vaihdetut alkuperäiset osat jäävät laitteen Myyjän omaisuudeksi.

 

TAKUUKORJAUKSEN EDELLYTYKSET

Takuukorjauksen edellytyksenä on, että

vaurio on tapahtunut normaaliksi katsottavissa käyttöolosuhteissa,valmistajan ja laitteen myyjän antamia asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettu,laitetta huollettaessa tai korjattaessa on käytetty alkuperäisvaraosia ja -tarvikkeita,takuukorjausvaatimuksen esittää laitteen tilaaja tai tämän edustaja,tilaaja tai tämän edustaja toimittaa laitteen huoltokorjaamoon viipymättä vian tultua todetuksi ja vastaa laitteen kunnosta siihen saakka, kun se on luovutettu korjattavaksi. Luovutettaessa tulee antaa selvitys, josta ilmenee toimituspäivä, tilausviitteet, vian yksilöinti sekä kuvaus laitteen käyttöolosuhteista.

Mikäli todetaan, ettei asiakkaan ilmoittama vika tai virhe kuuluu takuun piiriin, laitteen Myyjällä on oikeus veloittaa vian tai virheen etsimisestä ja paikallistamisesta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Aiheettomasti Veistokoneen rahtisopimuksilla takuuhuoltoon lähetetyt tuotteet, joiden toiminnassa emme havaitse vikaa, veloitamme myös rahdin asiakkaalta.

KORJATUN TUOTTEEN TAKUU

Takuun perusteella korjatun laitteen takuu jatkuu alkuperäisen takuuajan loppuun. 

 

VARAOSIEN TILAAMINEN

Asiakkaan tulee ilmoittaa tarvittavan varaosan numero ja osan nimi. Varaosanumerot ja kuvaukset löytyvät koneen mukana toimitetusta käyttöohjeesta. Koneen tyyppi ja malli tulee ilmoittaa varaosatilausten yhteydessä.
Koneen tai laitteen varaosatilauksissa asiakkaan tulee ilmoittaa laitteen valmistusnumero ja valmistusvuosi. Nämä tiedot löytyvät koneen tyyppikilvestä.

Varaosatilaukset ja kyselyt voi lähettää osoitteeseen huolto@veistokone.fi

 

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.