Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterin pitäjä
  Veistokone verkkokaupan asiakasrekisterin pitäjä on Rencon Oy, Vitikka 4, 02630 Espoo, puh. 020 78 51 541

 2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
  Mika Järvinen 020 78 51 541

 3. Rekisterin nimi
  Veistokone Verkkokaupan asiakasrekisteri

 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Veistokone Verkkokauppa käyttää asiakasrekisterin tietoja verkkokaupan tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen sekä asiakkuuden hoitamiseen liittyvään tiedottamiseen. Tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin, jos asiakas on rekisteröityessään tai sen jälkeen antanut luvan sähköiseen markkinointiviestintään.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Henkilön nimi, kotipaikkakunta, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, tilaushistoria

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on tilauksen yhteydessä antanut sekä tiedot, jotka hän rekisteröitymisen yhteydessä on täyttänyt.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jota ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämällä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

 9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

 10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

 11. Tiedon korjaaminen
  Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon muuttamiseksi tai poistamiseksi.