Pienpumppaamot

Mikä on pumppaamo?

Pumppaamolla tarkoitetaan maan sisään, maan päälle tai rakennukseen sijoitettua säiliötä, johon pumpattavaksi tarkoitettu neste kerätään, ja josta se yleensä sähkökäyttöisellä pumpulla pumpataan eteenpäin.

Käytettävä pumppu tai useampi voivat sijaita joko pumpattavassa nesteessä tai nesteen ulkopuolella.

Pumppaamon pumppujen toimintaa ohjataan pinnanvalvonnalla. Pinnan-valvonta voi olla joko pumpun oma pintakytkin tai erillinen pinnanvalvontajärjestelmä, joka käynnistää pumpun pinnan saavutettua tietyn asetetun tason ja sammuttaa sen nesteen laskeuduttua asetetulle tasolle.

Pumppaamosäiliö voi olla valmistettu hyvin monesta materiaalista. Nykyisin teräs ja betoni ovat harvinaisempia. Yleisimmin käytetyt materiaalit ovat polyetyleeni (PE) tai lasikuitu. Käytännössä halkaisijaltaan pienemmät säiliöt ovat PE:tä kun taas isommat, suuremmat kuin metrin halkaisijaltaan on valmistettu lasikuidusta.

Polyetyleenin etuja ovat kestävyys, edullisuus ja kierrätettävyys. Tämän vuoksi pienpumppaamot valtaosin ovat PE:stä valmistettuja.

 

Missä pumppaamoa käytetään?

Yleisin pumppaamon käyttökohde on kunnallistekniset käyttökohteet, jossa jätevettä siirretään keskitetysti puhdistettavaksi. Toinen yleinen käyttökohde on rakennusten perusvesien poispumppaaminen. Viimeaikoina on myös yleistynyt hajasijoitusalueiden jätevesien käsittely, jossa kiinteistöllä ei ole mahdollisuutta imeyttää jätevesiä viettoviemärialueella. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi vesistön läheisyydessä. Tämän vuoksi käsitellyt jätevedet pumpataan imeytettäväksi pidemmälle rantaviivasta tai vesistöstä.

 

Poimintoja valikoimasta: