IP-luokitus

Sähkölaitteen IP-luokka (engl. Ingress Protection) kertoo laitteen koteloinnin tiiviyden. Se määrittää laitteen suojauksen mm. pölyä ja vettä vastaan. Erilaisissa käyttöpaikoissa vaaditaan erilaista IP-luokkaa. Esim. kosteissa tiloissa vaaditaan tiiviimpää kotelointia kuin kuivassa jne. Merkintä koostuu kahdesta numerosta. Ensimmäinen kertoo laitteen suojauksen vieraita esineitä kuten pölyä vastaan, toisen numeron kertoessa laitteen suojauksesta vettä vastaan. Ensimmäinen numero: 0: Ei suojausta. 1: Suojaus suuria kappaleita vastaan, halkaisija 50mm tai enemmän. 2: Suojaus keskikokoisia kappaleita vastaan, halkaisija yli 12,5mm (kuten sormi). 3: Suojaus pieniä kappaleita vastaan, halkaisija yli 2,5mm. 4: Suojaus erittäin pieniä kappaleita vastaan, halkaisija yli 1mm. 5: Suojattu pölyltä. Ei edellytä täydellistä tiiveyttä, mutta haitallisia pölykertymiä ei saa syntyä. 6: Täydellinen suojaus. Pölytiivis. Toinen numero: 0: Ei suojausta vettä vastaan. 1: Suojaus suoraan ylhäältä tulevaa vettä vastaan. Pisarasuojattu. 2: Suojaus ylhäältä +/-15 astetta tulevaa vettä vastaan. 3: Suojaus ylhäältä +/-60 astetta tulevaa vettä vastaan. Sateenkestävä. 4: Suojaus vesiroiskeita vastaan. 5: Kestää vesisuihkun joka suunnasta. 6: Kestää suurella paineella tulevan ruiskun. 7: Kestää hetkellisen upotuksen veteen. 8: Kestää pysyvän upotuksen. Esimerkkejä yleisistä IP-luokista: IP44 roiskevedeltä suojattu. IP3x/-4x tarkoittaa, että laitteessa ei ole aukkoja, joihin voitaisiin työntää halkaisijaltaan 2,5 mm/1,0 mm oleva esine. IPx4 tarkoittaa, että laitteen on kestettävä kaikista suunnista tulevia vesiroiskeita. Laitetta ei tavallisesti tehdä vedenpitäväksi, mutta siihen asennetaan vedenpoistojärjestelmä, joka estää veden pääsyn sähköosiin ja varmistaa myös sen, että vesi virtaa pois valaisimesta. IP54/55 pölyltä ja vesisuihkulta suojattu. Merkinnällä IP54 tai IP55 varustettua laitetta voidaan käyttää pölyisissä tiloissa ja ulkokäytössä, koska se on suojattu vesiroiskeita vastaan. Verstastiloissa käytettävien koneiden minimisuojausvaatimus. IP66 Pölytiivis ja vesisuihkulta suojattu. IP6x on korkein mekaaniselle tunkeutumiselle (esineet/pöly) laadittu kotelointiluokka. IPx6 tarkoittaa suojaa voimakkaalta vesisuihkulta tai aaltojen roiskeilta. Tällaiset laitteet puhdistetaan usein paineletkulla tai ne asennetaan veneisiin, joissa ne altistuvat suoraan aalloille. IP67 Pöly- ja vesitiivis. Sama mekaanisen tunkeutuvuuden kesto kuin IP66-luokalla, mutta laitteen on oltava vesitiivis myös 30 minuutin ajan 1 metrin syvyydessä. IP68 Jatkuva upotus.